Håvar

Trots att mycket skräp från poolvattnet fångas upp i ytvattenrenarens breddavlopp bör större nerfall såsom ex. blad, gräs och liknande samlas upp dagligen med en håv. Vi har flera olika modeller att välja mellan, från 30 till 50 cm i bredd.

Aktiva filter