Sandfilter

Sandfilter till pool för kristallklart poolvatten

För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en pump.
Poolens mekaniska rening sker genom filtret, som filtrerar partiklar ner till
ca 25 µm (tusendels mm). Centralventilen på filtertanken styr vattenflödet genom
filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand med kornstorlek 0,6-0,8 mm. Efterhand som
smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer.
Backspolning bör göras när trycket ökat till ca 0,2 bar sedan föregående backspolning.

Sandfilter till pool för kristallklart poolvatten

Aktiva filter