POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

För att vi ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig som kund behöver vi dina personuppgifter. Det är därför viktigt för oss att du vet att de hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt, med hög nivå på dataskydd och i enlighet med gällande regler.

Mikeli Pool & Spa värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för dataskydd. Vi vill också att du ska känna dig trygg när du lämnar ut information till oss eller någon av våra tredjehandsaktörer. Med denna personuppgiftspolicy vill vi därför informera dig om hur dina personuppgifter behandlas och lagras.

I denna policy beskrivs hur Mikeli Pool & Spa hanterar personuppgifter och respekterar din sekretess. Observera att denna policy kan komma att ändras från tid till annan. Vi uppmuntrar därför besökare och användare av vår hemsida att regelbundet se över vår policy.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med förfrågningar, beställningar och köp som görs hos Mikeli Pool & Spa, genom användning av vår hemsida, sociala medier eller butiksbesök.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Mikeli Pool & Spa, 969725-3467, som ansvarar för insamlingen och lagrandet av dina personuppgifter. För frågor rörande personuppgifter kontakta:

Mikeli HB
Andgatan 8
619 32  Trosa
info@mikeli.se

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN?

 Vi använder ett system för vår webshop som heter Prestashop. Det är en databas där våra produkter, våra sidor med text och allt annat (inklusive den här sidan) du ser i webshopen finns samlat. När du lägger en beställning på www.mikeli.se så behöver vi lagra en del uppgifter i våra databaser, servrar som finns på www.svenskadomaner.se

Som besökare av webbplatsen kan du delta i många aktiviteter utan att ange någon personlig information. Beroende på aktiviteten är delar av informationen som vi ber dig att ange obligatorisk och andra frivillig. Om du inte anger den obligatoriska informationen för en särskild aktivitet kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

När du deltar i våra aktiviteter, handlar eller begär offert och registrerar ett kundkonto för att spara offerter eller beställer produkter/ tjänster via hemsidan kan vi, i syfte att tillhandahålla detta, samla in följande personuppgifter från dig:

·         Kontaktinformation som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

·         Profildata, inklusive användarnamn och tilldelat lösenord, samt detaljer om dina köp och offerter.

·         Kontaktinformation som du lämnar till oss via sociala medier, mässor, event eller vår e-postadress info@mikeli.se.

·         Information du lämnar i samband med tävling.

Om du väljer att betala via vår tredjehandsaktör för betallösning på hemsidan kan de samla in följande innehåll:

·         Kontaktinformation som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

·         Faktureringsinformation såsom numret, utgångsdatumet, korttypen och faktureringsadressen för ditt kreditkort.

·         Demografisk information som din befattning, inkomst, kreditvärdighet, arbetsbeskrivning, företagsnamn och typ av företag.

·         Detaljer om dina köp.

För de flesta webbplatser, och så även för Mikeli Pool & Spa, gäller att när du använder webbplatsen kan vi eller tredje part som anlitas av oss samla in viss teknisk information och routinginformation om datorn för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Till exempel kan vi logga miljövariabler som typ av webbläsare, operativsystem, processorhastighet och IP-adressen (Internet Protocol) till din dator. Vi använder dessa miljövariabler för att underlätta och spåra din användning av webbplatsen och dess tjänster. Vi använder också sådana miljövariabler för att mäta trafikmönster på webbplatsen. För att bättre förstå behoven hos våra besökare på webbplatsen kan vi ibland matcha informationen med din personliga information.

När du laddar ned och använder våra mobila appar eller tjänster samlar vi automatiskt in information om vilken typ av enhet du använder samt operativsystem och version. Vi sparar även den information du själv väljer att ange om din pool och din mobils platsbaserade information.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Mikeli Pool & Spa samlar in dina uppgifter i syfte att följa rättsliga förpliktelser och fullfölja avtal som ingåtts. Vi behandlar även dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och eventuella avtal. Vi samlar även in information för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi varken säljer, hyr ut eller delar dina personuppgifter till eller med tredje part på något annat sätt än vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

·         Skicka efterfrågad produkt till dig.

·         Behandla dina finansiella transaktioner.

·         Skicka din beställnings-/offertbekräftelser.

·         Svara på kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar.

·         Administrera ditt konto.

·         Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet och/eller brott mot våra användarvillkor.

·         Tillgodose våra forsknings- och utvecklingsbehov för produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden

·         Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster och erbjudanden till dig.

Mikeli Pool & Spa behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med
dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter, t ex ett intresse för våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle
behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning
kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en
sådan behandling.

COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIKER PÅ HEMSIDAN

Hemsidan mikeli.se samlar automatiskt in information när du surfar, exempelvis vad du har för internetleverantör, typ av webbläsare och version, operativsystem och enhetstyp, genomsnittlig tid som tillbringas på vår hemsida, besökta sidor, information som nås, IP-adressen som används för att ansluta datorn till internet och annan relevant statistik.

Mikeli Pool& Spa kan kombinera denna automatiskt insamlade logginformation med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör det för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig samt för att förbättra marknadsföring, analys och tillföra hemsidan funktionalitet.

Tekniker som cookies, fyrar, taggar och skript används av Mikeli Pool & Spa och våra tredjepartsaktörer, analystjänster och tjänster för att tillföra webbplatsen egenskaper och funktionalitet. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker från dessa företag på både individuell och samanställd nivå.

En cookie är en liten, unik textfil som en webbplats kan skicka till din dator när du besöker en webbplats. Vi kan använda sessionscookies, som avslutas när en användare stänger ned sin webbläsare, och/eller permanenta cookies, som finns kvar på användarens dator tills de raderas manuellt. De flesta webbläsare kan antingen göra dig uppmärksam på användningen av cookies eller helt vägra att acceptera cookies. Om du inte vill att vi ska distribuera cookies till din webbläsare kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies eller informera dig när en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Att avvisa cookies kan påverka dina möjligheter att använda webbplatsen.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED TREDJEPARTSAKTÖRER

Mikeli Pool & Spa använder ett eller flera externa kreditkortsföretag för att fakturera dig för våra varor och tjänster. Så vitt vi vet varken behåller, delar, lagrar eller använder dessa företag personuppgifter för något annat ändamål.

Vi samarbetar med flera tredjepartsaktörer för hantering och administration av hemsidan samt för annonsering på andra webbplatser. Vi delar också personlig information med de företag som säljer våra produkter och/eller utför tjänster åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att dessa företag ska kunna utföra dessa tjänster samt fullfölja sina avtal med oss eller dig som kund.

Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Mikeli Pool & Spa begränsas.

I vissa situationer kan Mikeli Pool & Spa vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagenliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpning. Vi kan därför komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är
skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Så länge du är kund hos Mikeli Pool & Spa kommer vi att spara dina uppgifter. Då ett köp av pool- och spabad kan innebära en livslång relation med företaget kommer vi att spara uppgifterna om dig som kund tills att du begär att dessa raderas. Om du köpt en pool eller ett spabad av oss och flyttar från adressen kan du begära att dina personuppgifter ska raderas. Vi kommer dock att fortsätta spara information om den produkt vi levererat kopplat till den adress produkten finns på. Önskar du att dina uppgifter raderas, var vänlig kontakta oss.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Mikeli Pool & Spa värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Uppgifterna vi samlar in är lösenordskyddade från otillåten användning och obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst
begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade, att Mikeli Pool & Spa ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har
inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta
i sådant fall Mikeli Pool & Spa genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Mikeli HB
Trosa, 20181210