Beräkna Poolkemi

Vi vet att det inte alltid är lätt att hålla koll på hur mycket poolkemi som ska användas. Alla pooler är olika. Men genom att använda dig av vår beräknare får du koll på hur mycket kemikalier du ska dosera i din pool.

 Behöver du hjälp att räkna ut hur mycket kemi du ska dosera i din pool kan du använda poolkemiberäknaren.


Poolguiden 2019 Skötselguiden Pooltaksguiden kemidagbok-jpg.png