Pooldrift

För att din pool ska må bra behöver du sköta den

Pooldrift

Underkategorier

 • Borstar

  Poolbotten och väggarna bör regelbundet borstas med en mjuk poolborste så att smuts och alger inte får fäste. Försök att vara noggrann så att du även kommer åt i hörnen på poolen. Vi har flera olika modeller och storlekar på poolborstar, allt för att du ska hitta den modell som passar ditt behov bäst.

 • Bottensug

  För att få upp små och stora partiklar i poolen som sjunker till botten bör du regelbundet dammsuga poolen. Vi har flera olika modeller av bottensugmunstycken som kopplas ihop med en flytslang till poolens ytvattenrenare. Poolvattnet och smutsen från botten sugs in och renas via sandfilteranläggningen, för att åter komma ut rent och klart.

 • Håvar

  Trots att mycket skräp från poolvattnet fångas upp i ytvattenrenarens breddavlopp bör större nerfall såsom ex. blad, gräs och liknande samlas upp dagligen med en håv. Vi har flera olika modeller att välja mellan, från 30 till 50 cm i bredd.

 • Termometrar
 • Vattentest

  Grundläggande i all pool- och spaskötsel är att hålla koll på vattenkvaliteten med vattentest. Vet du inte vad du har för vattenvärden kan du inte heller tillsätta rätt mängd kemi, så enkelt är det. Flera värden påverkar varandra och en höjning av det ena kan till exempel resultera i en automatisk höjning av något annat. Detta lär du dig ganska snabbt, och annars finns vi alltid här för att hjälpa dig med din vattenbalans. För att mäta ditt vatten finns flera olika produkter, bland annat stickor, testset med tabletter och digitala testare som ger exakta och snabba resultat. Du kan läsa mer om alla testprodukter och vilka värden de mäter under respektive produkt.

 • Delar och Tillbehör

  Här finner du delar och tillbehör till din Pooldrift

 • Flytslang

  Här finner du Flytslang 

 • Pumpar

  Poolpumpen skapar ett sug i bräddavloppet och trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Poolpump och motor är sammanbyggda i en
  kompakt enhet, som också är försedd med förfilterhus.

  Silkorgen i förfiltret samlar effektivt upp alla pinnar, löv, insekter etc. och är lätt att ta ut
  för rengöring.

 • Sandfilter

  Sandfilter till pool för kristallklart poolvatten

  För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en pump.
  Poolens mekaniska rening sker genom filtret, som filtrerar partiklar ner till
  ca 25 µm (tusendels mm). Centralventilen på filtertanken styr vattenflödet genom
  filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand med kornstorlek 0,6-0,8 mm. Efterhand som
  smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer.
  Backspolning bör göras när trycket ökat till ca 0,2 bar sedan föregående backspolning.

 • Doseringsutrustning

Aktiva filter