Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st
  • Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st
  • Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st

Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st

40,00 kr
Inkl. moms

Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st är testtabletter som används för att mäta fritt klor i badvattnet. Används i testset för klor. Bra vattenvärden minskar risken för hud- och ögonirritation samt säkerställer god vattenhygien.

Levereras i karta om 10 tabletter. Finns även i kombinationspaket tillsammans med indikatortabletter för pH, se artikelnummer 32.121.175.

Kvantitet

 

Fraktkostnad från 20 kr beroende på vikt. Baquacil kan endast avhämtas i butik eller fri utkörning efter överskommelse.

 

Returer måste ske senast 14 dagar efter leveransdatum. Retur utan medgivande från Mikeli Pool & Spa godkännes ej. Kunden bekostar returfrakten.

Mätvärden

En gång i veckan kontrolleras klorhalten (DPD 1) med testsetet. Lämplig nivå ligger mellan 1-3 ppm (mg/l).

Ett bra pH-värde ligger omkring 7,0-7,4. Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt för metalldelarna och kan resultera i grönt vatten om det finns koppar eller kopparlegeringar i din swimmingpool. Om du har högt pH är vattnet basiskt, detta gäller för värden över 7,4. Vatten med för högt pH kan kännas fett och obehagligt för de badande, se grumligt eller möjlkaktigt ut och ge kalkutfällningar. Dessutom har klor sämre verkningsgrad.

Bruksanvisning för testsetet

Ta av locket till testsetet och skölj rent testet invändigt med poolvatten.  Fyll sedan vattenkamrarna fullt med det vatten som ska testas.

För pH-mätning: Tillsätt 1 Phenol Red-tablett i vattenprovet i den vänstra kammaren.

För klor-mätning: Tillsätt 1 DPD 1-tablett i vattenprovet i den högra kammaren.

Sätt på och tryck fast locket. Skaka om pooltestaren tills att tabletterna i de två kamrarna är helt upplösta. Du ser resultatet av mätningen om du håller upp pooltestaren mot dagsljuset och jämför färgen på vattenprovet med den närmaste färgskalan. Mätresultatet är det värde som kan avläsas när färgerna stämmer överens.

Fritt, bundet och totalt klor

Det vi i dagligt tal kallas klor delas i själva verket in i tre kategorier: fritt klor, bundet klor och totalt klor. För att göra det extra svårt kallas dessa vid mätning även DPD 1, DPD 2 och DPD 3.

När klor doseras i en pool är det fritt klor (DPD 1), vilket angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar övergår det från fritt till bundet klor (DPD 2). Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon och slemhinnor. Totalt klor (DPD 3) utgör summan av det fria och bundna kloret.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

Indikatortabletter DPD 1 fritt klor 10 st

Du kanske också gillar